error
  • ERROR LOADING FEED DATA
הגנים הירוקים של יקנעם
9 גני ילדים הוסמכו לגנים ירוקים וגנים ירוקים מתמידים
הישג גדול נוסף לגני הילדים ביקנעם: בטקס מרגש המשותף למשרד החינוך ולמשרד להגנת הסביבה מחוז צפון, הוסמכו תשעה גני ילדים מהיישוב לגנים ירוקים, ולגנים ירוקים מתמידים, וגננות הגנים קיבלו את תעודת ההסמכה.
הסמכת גני הילדים לירוקים וירוקים מתמידים היא שיאו של תהליך שבמרכזו מקודמת תכנית מפורטת שמועברת בגן, ואשר נדרש גם לעמוד ביעדים ברורים.
שלב מתקדם של ההסמכה הוא הסמכה לגן ירוק מתמיד. הסמכה זו ניתנת לגן שהוסמך כגן ירוק והמשיך לעסוק בנושא שנתיים נוספות. במהלך הטקס הוסמכו שלושת הגנים: "חרצית", "הדס" ו"רותם" לגנים ירוקים מתמידים. ההסמכות היוקרתיות ניתנות לגנים לאחר שעברו תהליך והראו תוצאות.  לגן "חרצית" ניתנה הסמכה לגן ירוק מתמיד לאחר שבגן טיפחו עם הקהילה ולטובתה בוסתן בצמוד לגן. לגן "הדס" ניתנה ההסמכה לאחר שבגן דאגו להשקות עוברים ושבים בחליטות צמחים מגינת התבלינים של הגן. ואילו בגן "רותם" קיבלו את ההסמכה לאחר ששיתפו את הקהילה בגינת פרחי הבר של הגן.
בנוסף לאלו, הוסמכו גם שישה גנים לירוקים: "ניצן", "דולב", "ברוש", "אופירה", "תאנה", ו"פעמונית". ההסמכה היוקרתית הוענקה לגננות הגנים לאחר שנמצא כי בגנים הללו מקדמים ערכים של מתן כבוד לזולת, לטבע ולסביבה, שחל שיפור באיכות החיים והאקלים החינוכי בגן, שבגן יש מרחבים מגוונים המאפשרים קיום אורח חיים מקיים, שימוש במשחקי יצירה בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר, ובנוסף לאלו שיתוף ההורים והקהילה במטרה לפתח מודעות לסביבה ולשינוי התנהגותי.
מרבית הגננות הן בוגרות התכנית המשלבת בחינוך לקיימות של משרד החינוך ושל המשרד להגנת הסביבה. הגננות עברו במשך כשנתיים תהליך של למידה והפנמה של ערכי הקיימות והחינוך הסביבתי בליווי צמוד של מנחת "הרשת הירוקה", תמר אודם.
ביקנעם שמים דגש על הירוק וממשיכים במגמת הסמכת מוסדות חינוך לירוקים ולירוקים מתמידים, ועד כה הוסמכו לכאלו כל בתי החינוך בעיר, וכ- 70% מגני הילדים.
ראש העיר, מר סימון אלפסי:
"אני גאה שביקנעם ממשיכים להוביל עשייה מקיימת. ביקנעם חושבים ירוק, מחנכים לשמירה על הירוק, ורואים ירוק. המחויבות של כולנו לשמירה על הסביבה היא רבה והכרחית למעננו ולמען הדורות הבאים.  הסמכת הגנים מוכיחה שהילדים הם אלו שמחוללי השינוי העיקריים. אני מודה לאגף החינוך  וליחידה הסביבתית על עשייה ירוקה מרובה. כל הכבוד לגננות הגנים, לסייעות ולכל ילדות וילדי הגנים על עשייה סביבתית נפלאה. בזכותם יקנעם שלנו ירוקה ושמנו הולך לפנינו, ואפילו שר הבריאות הגיע עם בכירי משרדו ללמוד על מה שאנו עושים".
מנהלת אגף החינוך, ד"ר סימה ניסלבאום:
"איך נשמור על העולם? איך אנו יכולים לשמור על העולם?. התשובה פשוטה, לאפשר לילדים לינוק את ערכי השמירה על הסביבה החל מגן הילדים. מערכת החינוך ביקנעם הציבה זאת כיעד וכיום 100% מבתי הספר ירוקים ו\או ירוקים מתמידים, ו 70% מגני הילדים. בעזרת הדור הצעיר השמירה על העולם הופכת לאפשרית! תהליך ההסמכה של גני הילדים מתקיים מזה מספר שנים ויקנעם מככבת כל שנה בזכות מפקחות, גננות וסייעות נפלאות. תודה ליחידה הסביבתית על הליווי".
מנהל היחידה הסביבתית, מר עילי קורן:
"העיר יקנעם בהובלת ראש העיר הציבה לה למטרה להחדיר את ערכי הקיימות, הסביבה והשמירה על הטבע החל מהגיל הרך, דרך גיל בית ספר והתיכון וקלה בתושבים ובקהילה. היום אנו רואים רק חלק קטן מתהליך גדול, מעמיק ומחושב יותר של הטמעת ערכים אלו. הגננות הירוקות מצטרפות למועדון פאר של גנים ירוקים ביקנעם אשר משמרים את ערכי הקיימות, ויוזמים עשייה סביבתית פעילה בגן ומחוצה לו. אני מברך את הגננות האמיצות על המאמץ, ומאחל להן עוד שנים רבות של השקעה וזריעת ערכים חיוביים בקרב ילדינו היקרים. תודה למפקחת הגנים  אורלי שי ולרשת הירוקה על ליווי הגננות בתהליך ההסמכה, ובמיוחד לתמר אודם שחיה ונושמת את הטמעת הקיימות בגני הילדים ומכירה כל ילד, עץ ושיח".
 

הוסף תגובה

שם:
אימייל:
נושא:
תגובה:

חדש בספריה