error
 • ERROR LOADING FEED DATA
חזון יקנעם עיר ירוקה
נכתב על ידי דובר העירייה   
28/10/2012 15:36
יקנעם תהיה עיר מובילה בקיימות.
על מנת להגשים את החזון, העיר יקנעם מאמצת אסטרטגיה כוללת לאיכות סביבה ואיכות חיים הכוללת:
 • פיתוח מושכל – פיתוח בר קיימא
 • חינוך סביבתי בכל מוסדות החינוך
 • ניקיון העיר
 • ניהול פסולת מתקדם
 • ניטור סביבתי
 • פיקוח ואכיפה
 • שיתוף ציבור
במסגרת הפעולות האסטרטגיות לעיר ירוקה:
 • הועדה לאיכות הסביבה
 • תכנית מתאר עירונית הכוללת תכנית אב לקיימות
 • תכנון סביבתי ובניה ירוקה
 • הסמכת מוסדות החינוך כגנים ובתי ספר ירוקים
כלים ליישום עיר ירוקה:
 • גינות קהילתיות
 • שמירה על הניקיון
 • טיפוח שטחים ציבוריים
 • פעילות במערכות החינוך
 • פיקוח ואכיפה
 • תכנון סביבתי
 • פרסום והסברה
 

הוסף תגובה

שם:
אימייל:
נושא:
תגובה:

חדש בספריה