error
  • ERROR LOADING FEED DATA
תקפו של זכרון דברים ברכישת דירה שלח לחבר
נכתב על ידי עו"ד שרון גליק   

"זכרון דברים" הינו מסמך המפרט עקרי הסכמות שבין צדדים, המתקשרים בעסקה, ואת התחייבויותיהם ההדדיות.
 במחוזותינו רווח השימוש בזכרון דברים בשני סוגי עסקאות עיקריים: רכישת/מכירת רכב ורכישת/מכירת דירת מגורים. 

ראשית, חשוב לדעת, כי זכרון דברים הינו חוזה לכל דבר ועניין. הוא קושר את הצדדים וכובל אותם בהתחייבויות המצוינות במסמך, ועל כן אין לחתום עליו מבלי להיות מודעים לכל השלכותיו.
 
ברכישת או מכירת דירה עולה דבר שבשגרה עניין זכרון הדברים וצדדים שואלים אותי לא אחת- האם כדאי לחתום?
 
כמו בכל שאלה משפטית, אין כאן תשובה אחת גורפת. כל מקרה לגופו.
 
כפי שכבר ציינתי, זהו למעשה חוזה מחייב,  שלב ראשון בעסקה שבהמשכה – כך מקוים הצדדים- ייחתם הסכם שייערך על ידי עורך דין.
 
לרוב, בעת חתימה על זכרון דברים, לא נטלו להם עדיין הצדדים יצוג משפטי, וגם אם כן, לרוב טרם נבדק מצבו המשפטי של הנכס הנמכר. בדרך כלל במעמד חתימת זכרון הדברים, טרם התקבלו אישורי הזכויות (נסח טאבו, או לחילופין אישור מינהל או אישור זכויות מן החברה המשכנת), לא נבדקו עיקולים או שעבודים על הנכס וכיוב'.
 
תאורטית, יתכן כי בעת בדיקת המצב המשפטי, יתברר כי המוכר מנוע מלמכור את הנכס או שקיימות בעיות כאלו או אחרות ולחילופין נתונים שלא היו ידועים לקונה בעת החתימה על זכרון הדברים.
 
מומלץ לבדוק כל הדברים האלה על ידי עורך דין בטרם חתימה על מסמך כלשהוא, אולם לחילופין- אם הצדדים מעוניינים לחתום על זכרון הדברים כדי לכבול עצמם לעצם העסקה- עצם הקניה/מכירה, תמורת הדירה, מועד הפינוי וכו' - חשוב להתיעץ עם עורך דין לגבי נוסח זכרון הדברים וחשוב שיהיה מצוין בו כי נחתם מבלי לבדוק את מצב הנכס מבחינה משפטית, תכנונית וכו' ואם יתברר כי העסקה אינה ניתנת לביצוע או שיתברר כי קיימים נתונים עליהם לא דווח לקונה, יהיה הקונה זכאי לבטל העסקה מבלי שהדבר ייחשב להפרת זכרון הדברים וללא תשלום פיצוי כלשהוא.
 
סיכומו של דבר:
גם אם צדדים מעוניינים לחתום על זכרון דברים, מומלץ לפני כן להוועץ עם עורך דין לגבי ניסוחו והשלכותיו.
 
בשעה טובה לכל הקונים/מוכרים.


 

הוסף תגובה

שם:
אימייל:
נושא:
תגובה:

חדש בספריה