error
 • ERROR LOADING FEED DATA

 
אורנים

בית חינוך הומניסטי – סביבתי

 

ייעוד חינוכי

ביה"ס "אורנים", כבית חינוך הומניסטי וסביבתי, מאמין בייעוד החינוכי של קידום כלל תלמידיו ותלמידותיו לקראת חיים אנושיים מלאים ואוטונומיים של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות חברתית ואחריות סביבתית. ביה"ס יפעל לפתח את אישיות התלמידים וכשרונותיהם, להכשיר אותם לאזרחות פעילה ואחראית בחברה דמוקרטית, להעשיר את עולמם במורשות התרבות הכללית והיהודית, ולטפח בהם את הידע והרגישות שנדרשים לשמירת הסביבה הטבעית וטיפוחה.

בתהליך צמיחתו של ביה"ס "אורנים" כבית חינוך הומניסטי-סביבתי בחר צוות ביה"ס להתמקד ביצירת מארג של דיאלוגים מעצימים המהווים דרכים שונות לשיח פדגוגי ולתקשורת בין-אישית אשר יש בהם להעצים את רוח האדם, להרחיב דעת ולפתח כישורים.

מסמך זה מציג מתווה לתכנית העבודה של ביה"ס בשנת הלימודים תשס"ח.

לקראת מארג של דיאלוגים מעצימים

בהתבסס על העיקרון ההומניסטי של פיתוח רב צדדי של האדם הוחלט להתמקד בשלב הראשון בשלושת סוגי הדיאלוג: דיאלוג סוקרטי, דיאלוג רוג'רייני ודיאלוג סביבתי.

דיאלוג סוקרטי, המתבסס על משנתו של הפילוסוף סוקרטס, הינו דיאלוג אינטלקטואלי, הוא אינו מגיש "ידע לעוס" ותשובות מן המוכן אלא יוצר אי-נחת לנוכח סוגיה או דילמה ומנחה אל למידת גילוי תוך שימוש במיומנויות כגון: הצגת טיעון,בניית מערך הנמקות וכד'.

דיאלוג רוג'רייני, המתבסס על משנתו של הפסיכולוג ההומניסטי קרל רוג'רס, הינו דיאלוג מעצים באמצעות הכוונה לקשב פנימי והכרת העצמי, המחזק את האמון של היחיד ביכולתו להנהיג את חייו בהצלחה.

דיאלוג סביבתי המפתח תרבות של אכפתיות כלפי הסביבה האנושית, הסביבה הטבעית והסביבה מעשה ידי אדם.

מטרות העל של התוכנית:

1. העמקת התפיסה ההומניסטית תוך התנסות בתרגום, יישום והטמעה באורח חיים בית ספרי.

2. יצירת מעגל שותפים – צוות בית הספר, תלמידים ,הורים ורשות מקומית כשותפים לביסוס תפיסת עולם הומניסטית.

מטרה לשנת הלימודים תשס"ח:

הטמעת מארג דיאלוגים מעצימים באורח החיים הבית ספרי לקדום:

 • תרבות של חשיבה רציונלית, סדורה, רפלקטיבית וביקורתית (גם הגיונית וגם מושכלת).
 • תרבות של דיבור ודיון, הניכרים ברהיטות, סדר, הנמקה הגיונית, משמעת עצמית וסובלנות כלפי הזולת.
 • תחושת ערך עצמי, יכולת קשב והתחברות פנימיים, ואמון במסוגלות האישית להוביל מהלכים משמעותיים ולהצליח בהם.
 • גישה מושכלת, רגישה ואחראית ביחס לשלמותם של הסביבה הטבעית והציבורית.

יעדים לשנת הלימודים תשס"ח:

 • ביסוס והטמעת מגוון דיאלוגים שנלמדו בשנת הלימודים תשס"ז כחלק מתרבות השיח ואורח החיים בבית הספר .
 • ביסוס והטמעת תהליכי הוראה דיאלוגית כחלק מתרבות ההוראה ובהלימה לשיטת הנושאים על פיה מלמד ביה"ס.
 • ביסוס והטמעת הדיאלוג הסביבתי כחלק מתרבות בית הספר.
 • ביסוס והטמעת תרבות של דיאלוג בתוך חברת הילדים תוך טיפוח אכפתיות, מעורבות ואחריות על סביבת החיים.
 • ביסוס והעמקת הדיאלוג בין הורים – מורים, תוך יצירת "שפה משותפת" וקידום תהליכים משותפים לרווחת קהילת ביה"ס.
 • טיפוח תהליכי למידת עמיתים כבסיס להעצמת תהליכי למידה עצמאיים של צוות ביה"ס.
 • טיפוח תרבות ארגונית של תיעוד ומיסוד תהליכי הערכה ובקרה על תהליכים בית ספריים.
 
תגובות (1)
1 הבית ספר טוב מאוד
תלמידה בבית ספר
16/05/2009 14:04
אחלה של בית ספר הכל טוב בו ואין שום מקרה שלא במקום

הוסף תגובה

שם:
אימייל:
נושא:
תגובה:

חדש בספריה

עדכוני חדשות ב

ביג יקנעם

ביג יקנעם - רשימת חנויות

תגובות אחרונות